CV

Murat Serhat SARISÖZEN

Bölüm Adı:Özel Hukuk Bölümü
E-mail: msarisozen@fatih.edu.tr
Telefon:5314
YÖK CV Formatı

Seçkin Yayınlar

  (The Publications appears in SCI, SCI Exp.,SSCI and AHCI are shown with *)

  Akademik Yayınlar

  • Murat Serhat Sarısözen, "Uzman Görüşü (Özel Bilirkişilik)", Prof.Dr.Ejder Yılmaz Armağanı (Yayın Aşamasında), Vol. 1, No. 1, Jun. 2014
  • Murat Serhat Sarısözen, "Usul Ekonomisi İlkesinin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’ndaki Yansımaları", Fatih Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Vol. 1, No. 1, Jan. 2013
  • Murat Serhat Sarısözen, "Müvekkille Kararlaştırılan Vekâlet Ücreti ve Dava Gideri Olarak Karşı Tarafa Hükmedilen Vekâlet Ücretinin Emrediciliği Sorunu", Fatih Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Vol. 1, No. 1, Jan. 2013
  • Murat Serhat Sarısözen, "Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanun Tasarısı’nın Getirdikleri, İcra Edilebilirlik Belgesi ve Arabuluculuğun Avukatın Tekel Hakkına Aykırılık Oluşturup Oluşturmadığı", Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Vol. C.XV, No. S.1-2, Apr. 2012, pp. 255-271
  • Murat Serhat Sarısözen, "Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun Yeni Düzenlemeleri", İstanbul Barosu Dergisi, Vol. 85, No. 2011/6, Dec. 2011
  • Murat Serhat Sarısözen, "Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun Medeni Usul Hukukumuza Getirdiği Yeni Düzenlemeler", Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Vol. Ekim 2011, No. 96, Oct. 2011, pp. 331-382
  • Murat Serhat Sarısözen, "Uzlaştırma Tutanağının Geçersizliği ve İptali", Terazi Hukuk Dergisi, No. 1, Dec. 2007
  • Murat Serhat Sarısözen, "İhtiyati Hacizde Başvuru Yolları", Legal Hukuk Dergisi, No. 43, Jul. 2006
  • Murat Serhat Sarısözen, "Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordato", Legal Hukuk Dergisi, No. 40, Apr. 2006
  • Murat Serhat Sarısözen, "Elektronik İmza Kanunu’nun Değerlendirilmesi ve Elektronik Ticaret", Kazancı Hakemli Hukuk Dergisi, No. Sayı:15-16, Jan. 2005

  Kitaplar ve Kitap Bölümleri

  • Murat Serhat Sarısözen, "Uyuşmazlıkların Alternatif Çözüm Yolları Işığında Avukatlık Hukukunda Uzlaştırma", Yetkin
  • Murat Serhat Sarısözen, "İcra Müdürlüğü Sınavlarına Hazırlık", Gelişim
  • Murat Serhat Sarısözen, "Medeni Usul Hukukunda Hakem Yargılaması", Kazancı Yayınları

  Verdiği Dersler

  • 2014-2015 "İCRA VE İFLAS HUKUKU", ADL 203/A, Credit:3
  • 2014-2015 "MEDENİ USUL HUKUKU I", HUK 305/A, Credit:4
  • 2014-2015 "İCRA VE İFLASHUKUKU I", HUK 403/A, Credit:4
  • 2014-2015 "İCRA İFLAS HUKUKU", e-ADL 203/A, Credit:3
  • 2013-2014 "İCRA İFLAS HUKUKU", e-ADL 203/A, Credit:3
  • 2013-2014 "İCRA VE İFLAS HUKUKU", ADL 203/A, Credit:3
  • 2013-2014 "İCRA HUKUKU ", HUK 403/A, Credit:4
  • 2013-2014 "MEDENİ USUL HUKUKU I", HUK 305/A, Credit:4
  • 2013-2014 "ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ", HUK 435/A, Credit:2
  • 2013-2014 "MEDENİ USUL HUKUKU II", HUK 306/A, Credit:4
  • 2013-2014 "İFLAS HUKUKU", HUK 404/A, Credit:4
  • 2013-2014 "MEDENİ USUL HUKUKU", ADL 106/A, Credit:3
  • 2013-2014 "MEDENİ USUL HUKUKU", e-ADL 106/A, Credit:3
  • 2012-2013 "MEDENİ USUL HUKUKU I", HUK 305/A, Credit:4
  • 2012-2013 "İCRA VE İFLAS HUKUKU", ADL 203/A, Credit:3
  • 2012-2013 "İCRA İFLAS HUKUKU", e-ADL 203/A, Credit:3
  • 2012-2013 "İCRA HUKUKU ", HUK 403/A, Credit:4
  • 2012-2013 "İFLAS HUKUKU", HUK 404/A, Credit:4
  • 2012-2013 "MEDENİ USUL HUKUKU", ADL 106/A, Credit:3
  • 2012-2013 "MEDENİ USUL HUKUKU", e-ADL 106/A, Credit:3
  • 2012-2013 "MEDENİ USUL HUKUKU II", HUK 306/A, Credit:4
  • 2012-2013 "İFLAS HUKUKU", HUK 404/A, Credit:4
  • 2012-2013 "İCRA HUKUKU ", HUK 403/A, Credit:4

  Tümünü listelemek için tıklayınız
 • 2011-2012 "MEDENİ USUL HUKUKU I", HUK 305/A, Credit:3
 • 2011-2012 "MEDENİ USUL HUKUKU II", HUK 306/A, Credit:3
 • 2011-2012 "MEDENİ USUL HUKUKU", ADL 106/A, Credit:3
 • 2011-2012 "MEDENİ USUL HUKUKU", e-ADL 106/A, Credit:3
 • 2011-2012 "MEDENİ USUL HUKUKU II", HUK 306/A, Credit:3
 • 2011-2012 "MEDENİ USUL HUKUKU I", HUK 305/A, Credit:3
 • 2011-2012 "MEDENİ USUL HUKUKU", ADL 106/A, Credit:3
 • 2011-2012 "MEDENİ USUL HUKUKU", e-ADL 106/A, Credit:3