MÜFREDAT

HUK 312 TÜRK YARGI SİSTEMİ Ders İzlencesi

Ders Adı:TÜRK YARGI SİSTEMİ
Ders Kodu:HUK 312
Ders Türü:Undefined
Ders Düzeyi:Undergraduate (First Cycle)
Açıldığı Dönem:3
Yarıyılı:Spring
AKTS Kredisi:5
AKTS Kredisi:3
Öğretim Eleman(lar)ı:-
Ders Koordinatörü:-
Ders Hedefleri:Bu derste, Türk yargı sisteminin,mevzuat kaynakları,yargı teşkilatı,yargı mekanizmasının işleyişine yardımcı organ ve kişiler,yargı sisteminin işleyiş biçimleri incelenir.
Dersin Tanımı:Bu ders özellikle hukuk fakültesi dışındaki öğrenciler içindir. Bu derste türk yargı sisteminin yapısı incelendikten sonra bir davanın açılışından hükmün kesinleşmesi kadar ki yargısal faaliyetler anlatılmakta ve icra hukuku da özet olarak verilmektedir.
Öğrenme Çıktıları:1. Türk yargı sistemini hangi yasal düzenlemelere dayandığını ortaya koyar
2. Yargı organlarını tanır,işleyiş prensiplerini açıklayabilir.
3. Türkiye'deki bir hukuki uyuşmazlığın hangi yargı mercinin alanına girdiği konusunda fikir yürütüp,rehberlik eder.
Mode of Delivery:Face-to-Face
Önşartlar:None
Eş Şartlar:None
Ders İçeriği:
( Haftalık Ders Planı )
HaftaKonular
1Dünyada hukuk sistemleri ve tarihsel süreç
2Türkiynin tabi olduğu sistem, Kara Avrupası Hukuk Sistemi ve özellikleri
3Adli-İdari yargı ayrımı, Kamu-Özel hukuk ayrımı ve yansımaları
4Anayasa yargısı
5Adli yargı mahkemelrine genel bakış
6Hukuk mahkemeleri
7Asliye hukuk, sulh hukuk, ticaret mahkemeleri, iş mahkemeleri
8Ceza mahkemeleri
9Sulh Ceza, Asliye Ceza, Ağır Ceza Mahkemeleri
10Yargıtay
11İdari Yargı, İdare mahkemeleri, Vergi mahkemeleri,
12Bölge idare Mahkemeleri, Danıştay
13Askeri Yargı
14Uyuşmazlık Mahkemesi ve Seçim Yargısı
Ders Materyalleri:-
Öğretim Metodları:Lectures, Case Studies
Değerlendirme Ölçütleri:
MetoduSayısı (%)
Vize140
Final Sınavı160
Eğitim Dili:Turkish
Work Placement(s):N/A

Müfredat

1. Dönem Teorik Uyg. Kredi AKTS İşYükü
İNG 101 İNGİLİZCE I   3 0 3  4  7
TÜRK 101 TÜRK DİLİ I   2 0 2  2  3
HUK 113 DEVLET TEORİLERİ   2 0 2  3  5
HUK 105 HUKUKA GİRİŞ   2 0 2  2  7
HUK 103 ANAYASA HUKUKU (GENEL)   3 0 3  3  8
HUK 101 MEDENİ HUKUKA GİRİŞ VE KİŞİLER HUKUKU   4 0 4  4  8
EKON 101 İKTİSADA GİRİŞ I   3 0 3  5  8
ATA 101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ I   2 0 2  2  3
XXX xxx AREA ELECTIVE 2 0 2  5  7
23 0 23  30  56
 
2. Dönem Teorik Uyg. Kredi AKTS İşYükü
İNG 102 İNGİLİZCE II   3 0 3  4  6
TÜRK 102 TÜRK DİLİ II   2 0 2  2  4
HUK 116 HUKUK SOSYOLOJİSİ   2 0 2  3  7
HUK 106 ROMA HUKUKU   2 0 2  2  5
HUK 104 TÜRK ANAYASA HUKUKU   3 0 3  3  7
HUK 102 AİLE HUKUKU   4 0 4  4  8
EKON 102 İKTİSADA GİRİŞ II   3 0 3  5  8
ATA 102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II   2 0 2  2  3
XXX xxx AREA ELECTIVE 2 0 2  5  7
23 0 23  30  55
 
3. Dönem Teorik Uyg. Kredi AKTS İşYükü
HUK 223 VERGİ HUKUKU   2 0 2  2  7
HUK 219 HUKUK FELSEFESİ   2 0 2  2  7
HUK 209 MİLLETLERARASI HUKUK    3 0 3  4  5
HUK 207 TÜRK HUKUK TARİHİ (KAMU)   2 0 2  2  5
HUK 205 İDARE HUKUKU I   4 0 4  5  6
HUK 203 CEZA HUKUKU I (GENEL HÜKÜMLER)   4 0 4  5  7
HUK 201 BORÇLAR HUKUKU I (GENEL HÜKÜMLER)   4 0 4  5  7
XXX xxx AREA ELECTIVE 2 0 2  5  7
23 0 23  30  51
 
4. Dönem Teorik Uyg. Kredi AKTS İşYükü
HUK 224 TÜRK VERGİ SİSTEMİ   2 0 2  5  6
HUK 208 TÜRK HUKUK TARİHİ (ÖZEL)   2 0 2  3  5
HUK 206 İDARE HUKUKU II   4 0 4  6  6
HUK 204 CEZA HUKUKU II (GENEL HÜKÜMLER)   4 0 4  6  7
HUK 202 BORÇLAR HUKUKU II (GENEL HÜKÜMLER)   4 0 4  5  7
XXX xxx AREA ELECTIVE 2 0 2  5  7
18 0 18  30  38
 
5. Dönem Teorik Uyg. Kredi AKTS İşYükü
HUK 309 CEZA HUKUKU (ÖZEL HÜKÜMLER) I   3 0 3  3  6
HUK 307 TİCARİ İŞLETME HUKUKU   3 0 3  3  5
HUK 305 MEDENİ USUL HUKUKU I   4 0 4  5  7
HUK 303 BORÇLAR HUKUKU (ÖZEL HÜKÜMLER) I   3 0 3  4  5
HUK 301 EŞYA HUKUKU I   4 0 4  5  6
HUK xxx AREA ELECTIVE 2 0 2  5  7
HUK xxx AREA ELECTIVE 2 0 2  5  7
21 0 21  30  43
 
6. Dönem Teorik Uyg. Kredi AKTS İşYükü
HUK 310 CEZA HUKUKU (ÖZEL HÜKÜMLER) II   3 0 3  3  5
HUK 308 ŞİRKETLER HUKUKU   3 0 3  4  6
HUK 306 MEDENİ USUL HUKUKU II   4 0 4  4  6
HUK 304 BORÇLAR HUKUKU (ÖZEL HÜKÜMLER) II   3 0 3  4  7
HUK 302 EŞYA HUKUKU II   4 0 4  5  6
HUK xxx AREA ELECTIVE 2 0 2  5  7
HUK xxx AREA ELECTIVE 2 0 2  5  7
21 0 21  30  44
 
7. Dönem Teorik Uyg. Kredi AKTS İşYükü
HUK 411 MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK I   3 0 3  3  5
HUK 409 KIYMETLİ EVRAK HUKUKU   2 0 2  2  6
HUK 407 İŞ HUKUKU (BİREYSEL)   2 0 2  2  6
HUK 405 CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU I   4 0 4  5  7
HUK 403 İCRA VE İFLASHUKUKU I   4 0 4  5  7
HUK 401 MİRAS HUKUKU   2 0 2  3  8
HUK xxx AREA ELECTIVE 2 0 2  5  7
HUK xxx AREA ELECTIVE 2 0 2  5  7
21 0 21  30  53
8. Dönem Teorik Uyg. Kredi AKTS İşYükü
HUK 412 MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK II   3 0 3  4  4
HUK 408 İŞ HUKUKU (TOPLU)   2 0 2  2  6
HUK 406 CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU II   4 0 4  6  6
HUK 404 İCRA VE İFLASHUKUKU II   4 0 4  5  6
HUK 402 FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU   2 0 2  3  6
HUK xxx AREA ELECTIVE 2 0 2  5  7
HUK xxx AREA ELECTIVE 2 0 2  5  7
19 0 19  30  42
* HUK 116 dersini 2, 3 ve 4. sınıfların alması zorunlu değildir. HUK 224 dersini 3 ve 4. sınıfların alması zorunlu değildir. HUK 226 dersini daha önce alan öğrenciler not yükseltmek için alabilirler. HUK 226 dersini almayan veya alıp da başarısız olan öğrencilerin mutlaka almaları gerekir.

Toplam Mezuniyet Kredisi: 169 / Toplam AKTS Kredisi: 240

BİLGİ: Aşağıdaki seçmeli derslerin hepsi açılmamaktadır. İlgili dönemde açılacak olan dersler ile ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı'ndan bilgi alabilirsiniz.

Seçmeli Dersler

ALAN İÇİ SEÇMELİ DERSLER (3+0) 3 Teorik Uyg. Kredi AKTS İşYükü
HUK 108 SİYASİ PARTİLER HUKUKU 2 0 2 5 3
HUK 109 ESKİ HUKUK SİSTEMLERİ 2 0 2 5 3
HUK 110 KARŞILAŞTIRMALI ANAYASA HUKUKU 2 0 2 5 3
HUK 112 HUKUK METODOLOJİSİ 2 0 2 5 3
HUK 114 İNSAN HAKLARI 2 0 2 2 5
HUK 123 İSLAM HUKUKU 2 0 2 5
HUK 125 TÜRK ANAYASA HUKUKU TARİHİ 2 0 2 5
HUK 127 PARLEMANTO HUKUKU 2 0 2 5 4
HUK 128 ANAYASA YARGISI 2 0 2 5 4
HUK 129 HUKUK SİYASETİ 2 0 2 5
HUK 133 ULUSLARARASI ÖRGÜTLER 2 0 2 5 4
HUK 136 POLİTİKA VE HUKUK 2 0 2 5
HUK 211 KRİMİNOLOJİ 2 0 2 5 4
HUK 212 İDARİ CEZA HUKUKU 2 0 2 5 4
HUK 213 İMAR HUKUKU 2 0 2 5 4
HUK 214 BELEDİYE YÖNETİMİ 2 0 2 5 7
HUK 215 ENERJİ HUKUKU 2 0 2 5 7
HUK 216 ORMAN HUKUKU 2 0 2 5 7
HUK 218 ÇEVRE HUKUKU 3 0 3 5 4
HUK 221 MALİ HUKUK 2 0 2 5 4
HUK 222 SAĞLIK CEZA HUKUKU 2 0 2 5
HUK 226 İNSAN HAKLARI 2 0 2 2 5
HUK 311 MEMUR HUKUKU 2 0 2 5 5
HUK 312 TÜRK YARGI SİSTEMİ 3 0 3 5 5
HUK 313 TÜKETİCİ HUKUKU 2 0 2 5 7
HUK 314 TOPRAK HUKUKU 2 0 2 5 7
HUK 315 GEN HUKUKU 2 0 2 5 7
HUK 316 BİLİŞİM HUKUKU 2 0 2 5 7
HUK 317 VERGİ CEZA HUKUKU 2 0 2 5 7
HUK 318 KAMU ALACAKLARININ TAHSİLİ HUKUKU 2 0 2 5 7
HUK 319 MODERN SÖZLEŞME HUKUKU 2 0 2 5 7
HUK 321 ADLİ TIP 2 0 2 5 7
HUK 322 REKABET HUKUKU 2 0 2 5 4
HUK 323 HUKUKİ YAZIŞMA 2 0 2 5 7
HUK 324 RUSYA VE TÜRK CUMHURİYETLERİNİN HUKUK SİSTEMLERİ 2 0 2 5 4
HUK 325 KAMU ÖZEL SEKTÖR İŞBİRLİĞİ HUKUKU 2 0 2 5 4
HUK 326 HAVA VE UZAY HUKUKU 2 0 2 5 4
HUK 327 ÇOCUK HUKUKU 2 0 2 5 4
HUK 328 NOTER HUKUKU 2 0 2 5 4
HUK 329 İNFAZ HUKUKU 2 0 2 5 4
HUK 330 SAĞLIK HUKUKU 2 0 2 5 4
HUK 331 AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKU (KAMU) 2 0 2 5 4
HUK 332 AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKU (ÖZEL) 2 0 2 5 7
HUK 333 ALMAN HUKUKUNA GİRİŞ 2 0 2 5
HUK 334 SİGORTA HUKUKU 2 0 2 5
HUK 335 ULUSLARARASI KAMU HUKUKU 2 0 2 5
HUK 336 ULUSLARARASI İNSAN HAKLARI 2 0 2 5
HUK 337 ÖZEL HAYATA KARŞI SUÇLAR 2 0 2 5
HUK 341 HUKUK KLİNİĞİ I 2 0 2 5
HUK 342 HUKUK KLİNİĞİ II 2 0 2 5
HUK 343 VERGİ YARGILAMA HUKUKU 2 0 2 5 6
HUK 344 VERGİ İCRA HUKUKU 2 0 2 5 7
HUK 345 ULUSLAR ARASI VERGİ HUKUKU 2 0 2 5 6
HUK 346 ALMAN HUKUKUNA GİRİŞ II 2 0 2 5 6
HUK 347 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HUKUKU 2 0 2 5 7
HUK 348 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 2 0 2 5 6
HUK 413 DENİZ TİCARET HUKUK 2 0 2 5
HUK 414 SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU 2 0 2 5 4
HUK 415 HUKUK, ETİK VE EDEBİYAT 2 0 2 5 7
HUK 416 SERMAYE PİYASASI HUKUKU 2 0 2 5 4
HUK 417 BASIN HUKUKU 2 0 2 5 7
HUK 418 SPOR HUKUKU 2 0 2 5 7
HUK 419 ULUSLARARASI TAHKİM 2 0 2 5 7
HUK 420 BANKA HUKUKU 2 0 2 5 7
HUK 421 TAŞIMA HUKUKU 2 0 2 5 7
HUK 422 TRAFİK HUKUKU 2 0 2 5 4
HUK 423 AVUKATLIK HUKUKU 2 0 2 5 4
HUK 424 ULUSLARARASI SATIŞ 2 0 2 5 4
HUK 425 FARAZİ DAVA UYGULAMALARI 2 0 2 5 7
HUK 426 ULUSLARARASI SUÇLAR 2 0 2 5 7
HUK 427 TİCARİ SUÇLAR 2 0 2 5 4
HUK 428 E-SUÇLAR 2 0 2 5 7
HUK 429 ULUSLARARASI TİCARET HUKUK 2 0 2 5
HUK 430 ÇEVREYE KARŞI SUÇLAR 2 0 2 5 7
HUK 431 MİLLETE VE DEVLET DÜZENİNE KARŞI SUÇLAR 2 0 2 5 4
HUK 432 KAMU İDARESİNE KARŞI SUÇLAR 2 0 2 5 4
HUK 433 ULUSLARARASI CEZA HUKUKU 2 0 2 5 4
HUK 434 REKLAM HUKUKU 2 0 2 5 4
HUK 435 ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ 2 0 2 5 4
HUK 436 OMBUSMANLIK 2 0 2 5 4
HUK 437 TELEKOMİNİKASYON HUKUKU 2 0 2 5 4
HUK 438 TEMİNAT HUKUKU 2 0 2 5 4
HUK 439 AVRUPA AİLE HUKUKU 2 2 2 5 4
HUK 440 FİNANSAL KİRALAMA HUKUKU 2 0 2 5 4
HUK 441 EĞLENCE SEKTÖRÜ HUKUKU 2 0 2 5 4
HUK 442 SU HUKUKU 2 0 2 5 4
HUK 443 HAVA VE DENİZ TAŞIMA HUKUKU 2 0 2 5 4
HUK 444 E-TİCARET HUKUKU 2 0 2 5 4
HUK 445 E-SÖZLEŞME HUKUK 2 0 2 5 7
HUK 446 E-DEVLET 2 0 2 5 4
HUK 447 E-DEMOKRASİ 2 0 2 5 4
HUK 449 BİLİŞİM SUÇLARI 2 0 2 5 4
JUR 333 EINFÜHRUNG İN DAS DEUTSCHE RECHT 2 0 2 5
JUR 346 EINFÜHRUNG İN DAS DEUTSCHE RECHT II 2 0 2 5 4
LAW 108 LAW OF POLITICAL PARTIES 2 0 2 5
LAW 109 OLD LAW SYSTEM 2 0 2 5
LAW 110 COMPERATIVE CONSTITUTIONAL LAW 2 0 2 5
LAW 112 LEGAL METHODOLOGY 2 0 2 5
LAW 123 ISLAMIC LAW 2 0 2 5
LAW 125 THE HISTORY OF TURKISH CONSTITUONAL LAW 2 0 2 5
LAW 127 PARLIAMENTARY LAW 2 0 2 5
LAW 129 HUKUK SİYASETİ 2 0 2 5
LAW 133 INTERNATIONAL ORGANIZATIONS 2 0 2 5
LAW 135 GLOBALIZATION AND LAW 2 0 2 5
LAW 136 POLITICS AND LAW 2 0 2 5
LAW 211 CRIMINOLOGY 2 0 2 5
LAW 212 ADMINISTRATIVE CRIMINAL LAW 2 0 2 5
LAW 213 CONSTRUCTION LAW 2 0 2 5
LAW 214 MUNICIPALITY MANAGEMENT 2 0 2 5
LAW 215 ENERGY LAW 2 0 2 5
LAW 216 FOREST LAW 2 0 2 5
LAW 218 ENVIRONMENTAL LAW 3 0 3 5
LAW 221 FINANCIAL LAW 2 0 2 5
LAW 222 SAĞLIK CEZA HUKUKU 2 0 2 5
LAW 223 INTRODUCTION TO US LAW 2 0 2 5
LAW 224 INTERNATIONAL COAST LAW 2 0 2 5 7
LAW 311 LAW OF CIVIL CERVANTS 2 0 2 5
LAW 312 TURKISH JUDICIAL SYSTEM 2 0 2 5
LAW 313 CONSUMER PROTECTION LAW 2 0 2 5
LAW 314 LAW OF TERRITORY 2 0 2 5
LAW 315 LAW OF GENE 2 0 2 5
LAW 316 LAW OF INFORMATIONS 2 0 2 5
LAW 317 TAX CRIMINAL LAW 2 0 2 5
LAW 318 COLLECTING OF PUBLIC DEBT LAW 2 0 2 5
LAW 319 MODERN CONTRACT LAW 2 0 2 5
LAW 320 SOCIOLOGY OF LAW 2 0 2 5
LAW 321 FORENSIC MEDICINE 2 0 2 5
LAW 322 COMPETITION LAW 2 0 2 5
LAW 323 LEGAL WRITING 2 0 2 5
LAW 324 LEGAL SYSTEMS OF RUSSIA AND NEWLY INDEPENDENT TURKISH REPUBLICS 2 0 2 5
LAW 325 PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP 2 0 2 5
LAW 326 AIR AND SPACE LAW 2 0 2 5
LAW 327 CHILDREN'S LAW 2 0 2 5
LAW 328 NOTARY LAW 2 0 2 5
LAW 329 EXECUTION LAW 2 0 2 5
LAW 330 HEALTH LAW 2 0 2 5
LAW 331 EUROPEAN UNION LAW (PUBLIC) 2 2 2 5
LAW 332 EUROPEAN UNION LAW (PRIVATE) 2 0 2 5
LAW 334 SİGORTA HUKUKU 2 0 2 5
LAW 335 ULUSLARARASI KAMU HUKUKU 2 0 2 5
LAW 336 INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS 2 0 2 5
LAW 337 OFFENCES AGAINTS PRIVATE LIFE 2 0 2 5
LAW 341 LEGAL CLINIC I 2 0 2 5
LAW 342 LEGAL CLINIC II 2 0 2 5
LAW 413 DENİZ TİCARET HUKUK 2 0 2 5
LAW 414 SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU 2 0 2 5
LAW 415 LEGAL ETHICS 2 0 2 5
LAW 416 CAPITAL MARKET LAW 2 0 2 5
LAW 417 LAW OF PRESS 2 0 2 5
LAW 418 LAW OF SPORT 2 0 2 5
LAW 419 INTERNATIONAL ARBITRATION 2 0 2 5
LAW 420 BANKING LAW 2 0 2 5
LAW 421 TRANSPORTATION LAW 2 0 2 5
LAW 422 TRAFFIC LAW 2 0 2 5
LAW 423 LAW OF ADVOCACY 2 0 2 5
LAW 424 INTERNATIONAL SALES 2 0 2 5
LAW 425 FICTITIOUS CASE EXAMPLES 2 0 2 5
LAW 426 INTERNATIONAL CRIMES 2 0 2 5
LAW 427 COMMERCIAL CRIMES 2 0 2 5
LAW 428 E-CRIMES 2 0 2 5
LAW 429 INTERNATIONAL MERCANTILE LAW 2 0 2 5
LAW 430 CRIMES AGANIST THE ENVIROMENT 2 0 2 5
LAW 431 CRIME AGAINST NATION AND THE ORDER OF THE STATE 2 0 2 5
LAW 432 CRIME AGAINST PUBLIC ADMINISTRATION 2 0 2 5
LAW 433 INTERNATIONAL CRIMINAL LAW 2 0 2 5
LAW 434 REKLAM HUKUKU 2 0 2 5
LAW 435 ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ 2 0 2 5
LAW 437 TELEKOMİNİKASYON HUKUKU 2 0 2 5
LAW 438 TEMİNAT HUKUKU 2 0 2 5
LAW 439 AVRUPA AİLE HUKUKU 2 0 2 5
LAW 440 FİNANSAL KİRALAMA HUKUKU 2 0 2 5
LAW 441 EĞLENCE SEKTÖRÜ HUKUKU 2 0 2 5
LAW 442 WATER LAW 2 0 2 5
LAW 443 AIR AND SEA TRANSPORTATION LAW 2 0 2 5
LAW 444 E-COMMERCE LAW 2 0 2 5
LAW 445 E-CONTRACTS LAW 2 0 2 5
LAW 446 E-GOVERNMENT 2 0 2 5
LAW 447 E-DEMOCRACY 2 0 2 5
LAW 449 CYBER CRIMES 2 0 2 5
LAW 456 INSURANCE LAW 2 0 2 5
LAW 436 OMBUSMANLIK 2 0 2 5
ARB 201 ARABIC LANGUAGE I 3 0 3 5 7
ARB 202 ARABIC LANGUAGE II 3 0 3 5 7
FRE 201 FRANSIZ DİLİ I 3 0 3 5 7
FRE 202 FRANSIZ DİLİ II 3 0 3 5 7
FRE 301 FRANSIZ DİLİ III 3 0 3 5 7
FRE 302 FRANSIZ DİLİ IV 3 0 3 5 7
GER 201 ALMAN DİLİ I 3 0 3 5 7
GER 202 ALMAN DİLİ II 3 0 3 5 7
GER 301 ALMAN DİLİ III 3 0 3 5 7
GER 302 ALMAN DİLİ IV 3 0 3 5 7
PRS 201 FARS DİLİ I 3 0 3 5 7
PRS 202 FARS DİLİII 3 0 3 5 7
RUS 201 RUS DİLİ I 3 0 3 5 7
RUS 202 RUS DİLİ II 3 0 3 5 7
RUS 301 RUSSIAN LANGUAGE III 3 0 3 5 7
RUS 302 RUSSIAN LANGUAGE IV 3 0 3 5 7
ALANDIŞI SEÇMELİ DERSLER (3+0) 3 Teorik Uyg. Kredi AKTS İşYükü
HUK 150 TEMEL HUKUK 3 0 3 5 7
EBİL 420 UYGULAMALI EĞİTİM GİRİŞİMCİLİĞİ 3 0 3 5 8
CHN 201 ÇİN DİLİ I 3 0 3 5 7
CHN 202 CHINESE LANGUAGE II 3 0 3 5 7
CHN 301 CHINESE LANGUAGE III 3 0 3 5 7
CHN 302 CHINESE LANGUAGE IV 3 0 3 5 7
JPN 201 JAPANESE LANGUAGE I 3 0 3 5 7
JPN 202 JAPANESE LANGUAGE II 3 0 3 5 7
JPN 301 JAPANESE LANGUAGE III 3 0 3 5 7
JPN 302 JAPANESE LANGUAGE IV 3 0 3 5 7
SPN 201 İSPANYOL DİLİ I 3 0 3 5 7
SPN 202 SPANISH LANGUAGE II 3 0 3 5 7
SPN 301 SPANISH LANGUAGE III 3 0 3 5 7
SPN 302 SPANISH LANGUAGE IV 3 0 3 5 7
PHIL 103 MANTIĞA GİRİŞ 3 0 3 5 13
PHIL 201 KLASİK MANTIK 3 0 3 6 10
PHIL 207 AHLAK SİSTEMLERİ 4 0 4 6 10
PHIL 401 BİLİM FELSEFESİ 3 0 3 7 7
POLS 105 SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ I 3 0 3 7 8
POLS 106 SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ II 3 0 3 7 8
POLS 125 UYGARLIK TARİHİ 3 0 3 6 6
POLS 126 UYGARLIK TARİHİ II 3 0 3 7 8
POLS 201 KAMU YÖNETİMİNE GİRİŞ 3 0 3 6 9
POLS 211 SİYASAL DÜŞÜNCE TARİHİ I 3 0 3 6 8
POLS 212 SİYASAL DÜŞÜNCE TARİHİ II 3 0 3 6 8
POLS 253 SİYASAL PARTİLER VE PARTİ SİSTEMLERİ 3 0 3 5 7
POLS 273 TÜRKİYE'DE SİYASAL DÜŞÜNCE 3 0 3 6 7
POLS 284 SİVİL TOPLUM VE DEMOKRASİ 3 0 3 5 7
POLS 345 KAMU YÖNETİMİNDE YENİ GELİŞMELER 3 0 3 5 7
POLS 375 TÜRKİYE'DE DEVLET VE SİVİL TOPLUM 3 0 3 5 7
POLS 421 DEVLET VE BÜROKRASİ 3 0 3 8 9
POLS 444 YEREL YÖNETİMLER 3 0 3 8 10
POLS 454 İNSAN HAKLARI 3 0 3 7 9
POLS 471 TÜRK İDARE TARİHİ 3 0 3 5 7
POLS 488 DEMOK. TEOR. VE ÇOK KÜLTÜRCÜLÜK 3 0 3 5 7
SYB 105 SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ I 3 0 3 6 8
SYB 106 SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ II 3 0 3 7 8
SYB 125 UYGARLIK TARİHİ 3 0 3 6 6
SYB 253 SİYASAL PARTİLER VE PARTİ SİSTEMLERİ 3 0 3 5 7
SYB 274 TÜRKİYE'NİN SİYASAL YAPISI 3 0 3 5 8
SYB 284 SİVİL TOPLUM VE DEMOKRASİ 3 0 3 5 7
SOC 101 SOSYOLOJİYE GİRİŞ 3 0 3 6 10
SOC 108 SOSYAL VE KÜLTÜREL ANTROPOLOJİ 4 0 4 5 8
SOC 221 HUKUK SOSYOLOJİSİ 3 0 3 5 7
SOC 401 DİN VE TOPLUM 3 0 3 8 8
SOS 101 SOSYOLOJİYE GİRİŞ 3 0 3 5 7
TDE 101 OSMANLI TÜRKÇESİ I 2 2 3 7 10
TDE 102 OSMANLI TÜRKÇESİ II 2 2 3 6 7
TDE 201 OSMANLI TÜRKÇESİ III 2 2 3 5 10
TDE 202 OSMANLI TÜRKÇESİ IV 2 2 3 5 10
TDE 212 ESKİ TÜRKÇE METİNLER 3 0 3 4 6
TDE 325 TÜRK KÜLTÜR TARİHİ I 3 0 3 4 6
TDE 326 TÜRK KÜLTÜR TARİHİ II 3 0 3 7 6
INT 108 INTRODUCTION TO EUROPEAN UNION 3 0 3 6 7
INT 201 ULUSLARARASI İLİŞKİLERE GİRİŞ 3 0 3 5 9
INT 211 SİYASAL TARİH I 3 0 3 6 7
INT 212 SİYASAL TARİH II 3 0 3 7 7
INT 301 ULUSLARARASI HUKUK I 3 0 3 5 6
INT 302 ULUSLARARASI HUKUK II 3 0 3 5 6
INT 313 ULUSLARARASI ÖRGÜTLER 3 0 3 4 5
INT 318 TÜRK DIŞ POLİTİKASI 3 0 3 7 7
INT 330 KARŞILAŞTIRMALI SİYASAL SİSTEMLER 3 0 3 4 5
INT 355 ÇAĞDAŞ ORTADOĞU'DA POLİTİKAYA GİRİŞ 3 0 3 5 7
INT 401 ULUSLARARASI SİYASET I (TEORİLER) 3 0 3 6 9
INT 402 ULUSLARARASI SİYASET I (YENİ AKIMLAR VE KONULAR) 3 0 3 8 10
INT 423 ULUSLARARASI İLİŞKİLER BAĞLAMINDA İNSAN HAKLARI 3 0 3 7 9
INT 426 TÜRKİYE VE AVRUPA BİRLİĞİ 3 0 3 10 9
INT 450 DÜNYA SİYASETİNDE AVRUPA BİRLİĞİ 3 0 3 5 7
INT 469 AVRUPA SİYASAL SİSTEMLERİ 3 0 3 5 7

Önşartlı Dersler Tablosu

Ders Kodu Dersin Adı Önşart
LAW 252TURKISH ADMINISTRATIVE LAW II(LAW 251) veya BBO

Eski ve Yeni Dersler İçin Eşdeğerlik Tablosu

Eski Dersin Kodu Eski Dersin Adı Yeni Dersin Kodu Yeni Dersin Adı
APHR 101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ I ATA 101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ I
ATA 101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ I APHR 101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ I
BİLM 111 TEMEL BİLGİSAYAR BİLGİLERİ HUK 119 BİLGİSAYAR KULLANIMI
ENFO 111 TEMEL BİLGİSAYAR BECERİLERİ HUK 119 BİLGİSAYAR KULLANIMI
İNG 101 İNGİLİZCE I HUK 117 MESLEKİ İNGİLİZCE I
İNG 101 İNGİLİZCE I YDİ 103 YABANCI DİL I
İNG 102 İNGİLİZCE II HUK 118 MESLEKİ İNGİLİZCE II
İNG 102 İNGİLİZCE II İNG 120 İNGİLİZCE II
İNG 102 İNGİLİZCE II YDİ 104 YABANCI DİL II
İNG 102 İNGİLİZCE II İNG 118 YABANCI DİL II
İNG 118 YABANCI DİL II İNG 120 İNGİLİZCE II
İNG 118 YABANCI DİL II YDİ 104 YABANCI DİL II
İNG 118 YABANCI DİL II HUK 118 MESLEKİ İNGİLİZCE II
İNG 118 YABANCI DİL II İNG 102 İNGİLİZCE II
İNG 120 İNGİLİZCE II İNG 118 YABANCI DİL II
İNG 120 İNGİLİZCE II YDİ 104 YABANCI DİL II
İNG 120 İNGİLİZCE II İNG 102 İNGİLİZCE II
İNG 120 İNGİLİZCE II HUK 118 MESLEKİ İNGİLİZCE II
YDİ 103 YABANCI DİL I İNG 101 İNGİLİZCE I
YDİ 103 YABANCI DİL I HUK 117 MESLEKİ İNGİLİZCE I
YDİ 104 YABANCI DİL II İNG 120 İNGİLİZCE II
YDİ 104 YABANCI DİL II İNG 118 YABANCI DİL II
YDİ 104 YABANCI DİL II İNG 102 İNGİLİZCE II
YDİ 104 YABANCI DİL II HUK 118 MESLEKİ İNGİLİZCE II
HUK 115 MİKRO EKONOMİ EKON 101 İKTİSADA GİRİŞ I
HUK 117 İNGİLİZCE OKUMA VE YAZMA HUK 117 MESLEKİ İNGİLİZCE I
HUK 117 İNGİLİZCE OKUMA VE YAZMA İNG 101 İNGİLİZCE I
HUK 117 İNGİLİZCE OKUMA VE YAZMA YDİ 103 YABANCI DİL I
HUK 118 AKADEMİK İNGİLİZCE YDİ 104 YABANCI DİL II
HUK 118 AKADEMİK İNGİLİZCE İNG 102 İNGİLİZCE II
HUK 118 AKADEMİK İNGİLİZCE İNG 120 İNGİLİZCE II
HUK 118 AKADEMİK İNGİLİZCE İNG 118 YABANCI DİL II
HUK 118 AKADEMİK İNGİLİZCE HUK 118 MESLEKİ İNGİLİZCE II
e-BİLG 171 BİLGİSAYAR KULLANIMI HUK 119 BİLGİSAYAR KULLANIMI
HUK 117 MESLEKİ İNGİLİZCE I İNG 101 İNGİLİZCE I
HUK 117 MESLEKİ İNGİLİZCE I YDİ 103 YABANCI DİL I
HUK 118 MESLEKİ İNGİLİZCE II YDİ 104 YABANCI DİL II
HUK 118 MESLEKİ İNGİLİZCE II İNG 118 YABANCI DİL II
HUK 118 MESLEKİ İNGİLİZCE II İNG 102 İNGİLİZCE II
HUK 118 MESLEKİ İNGİLİZCE II İNG 120 İNGİLİZCE II
APHR 101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ I ATA 101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ I

Yandal Programı

Yandal Huk

Müfredat

1. Dönem Teorik Uyg. Kredi AKTS İşYükü
HUK 101 INTRODUCTION TO CIVIL LAW AND LAW OF PERSONS   4 0 4  4  8
4 0 4  4  8
 
2. Dönem Teorik Uyg. Kredi AKTS İşYükü
HUK 104 TURKISH CONSTITUTIONAL LAW   3 0 3  3  7
HUK 102 FAMILY LAW   4 0 4  4  8
7 0 7  7  15
 
3. Dönem Teorik Uyg. Kredi AKTS İşYükü
HUK 205 ADMINISTRATIVE LAW I   4 0 4  5  6
HUK 201 LAW OF OBLIGATIONS I (GENERAL PROVISIONS)   4 0 4  5  7
8 0 8  10  13
 
4. Dönem Teorik Uyg. Kredi AKTS İşYükü
HUK 206 ADMINISTRATIVE LAW II   4 0 4  6  6
HUK 202 LAW OF OBLIGATIONS II (GENEL HÜKÜMLER)   4 0 4  5  7
8 0 8  11  13
 
5. Dönem Teorik Uyg. Kredi AKTS İşYükü
HUK 305 CIVIL PROCEDURE LAW I   4 0 4  5  7
4 0 4  5  7
 
6. Dönem Teorik Uyg. Kredi AKTS İşYükü
HUK 308 COMPANY LAW   3 0 3  4  6
HUK 306 CIVIL PROCEDURE LAW II   4 0 4  4  6
7 0 7  8  12
 
7. Dönem Teorik Uyg. Kredi AKTS İşYükü
HUK 409 LAW OF NEGOTIABLE INSTRUMENTS   2 0 2  2  6
HUK 407 BUSINESS LAW (INDIVIDUAL)   2 0 2  2  6
HUK 403 İCRA VE İFLASHUKUKU I   4 0 4  5  7
8 0 8  9  19
8. Dönem Teorik Uyg. Kredi AKTS İşYükü
HUK 404 İCRA VE İFLASHUKUKU II   4 0 4  5  6
4 0 4  5  6

Toplam Mezuniyet Kredisi: 50 / Toplam AKTS Kredisi: 59

BİLGİ: Aşağıdaki seçmeli derslerin hepsi açılmamaktadır. İlgili dönemde açılacak olan dersler ile ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı'ndan bilgi alabilirsiniz.